WorkSafeBC Home

ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਗਾਈਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

Publication Date: Jul 17, 2008 File type: PDF (66 KB) Asset type: Article