WorkSafeBC Home

Tiếp Xúc với Silica

Vietnamese translation of Silica Exposure.

Silica là một chất thông thường có trong cát, đá, và các vật liệu xây cất như bê tông và gạch. Cắt, mài, hoặc khoan các vật liệu này làm tung lên bụi thủy tinh thể silica nguy hiểm vào không khí. Đoạn video này cho thấy hít bụi silica vào có thể làm hư phổi vĩnh viễn như thế nào.