WorkSafeBC Home

Tiếp Xúc với Mốc Meo

Đoạn phim video này cho thấy mốc meo có thể phát triển trên các vật liệu ẩm ướt như tấm giấy cứng, gỗ, và tường thạch cao. Khi mốc meo phát triển thì sẽ tiết mầm vào không khí. Tiếp xúc với mầm mốc meo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị, nhất là nếu quý vị bị dị ứng, suyễn, hoặc hệ thống miễn nhiễm bị yếu.