WorkSafeBC Home

Sử Dụng Tường Thạch Cao

Từng tấm tường thạch cao có thể không nguy hiểm, nhưng khi chồng nhiều tấm với nhau thì trọng lượng tổng cộng có thể đủ để gây thương tích nặng hoặc ngay cả thiệt mạng. Video này cho thấy nguy hiểm đó và những gì quý vị có thể làm để cất vật liệu này an toàn.